My videos

Nu kan du indsende din ugeseddel direkte fra TimeLog Mobile appen

301 views
September 01, 2021 tidsregistrering app

Se mere om TimeLog Mobile her!

Indsend din ugeseddel direkte fra TimeLog Mobile appen.
Du kan indsende hele ugen, eller bare nøjes med at indsende enkelte dage.

I denne første version kan du kun indsende. Snart kommer også muligheden for at redigere i afviste timesedler/dage. Det bliver rigtig godt :)